No signar projectes no es excusa per no col·legiar-se

Aquesta és una excusa mil vegades repetida entre els joves enginyers i els no tan joves. Quan la sento em pregunto si, en realitat, jo no he fet mai d’enginyer. Sí que fa molts anys vaig signar unes calderes i fins i tot la segregació d’unes naus industrials, però ni me’n recordo d’allò.

Fer d’enginyer no vol dir signar projectes, de vegades ni fer plànols, però,  això sí, els enginyers els entenem molt bé els plànols.

La vida d’un enginyer és una constant recerca de la millora en tot el que el rodeja, és una actitud. Els enginyers tenim la capacitat de resoldre problemes amb moltes variables i molt poques dades.

L’AQPE certifica la competència professional dels enginyers i a cap se li demana que demostri que ha signat projectes per obtenir la certificació. En canvi sí que s’exigeix que hagi aplicat els conceptes de l’enginyeria d’una manera ètica i sostenible, i que demostri la capacitat de planificar, liderar i gestionar recursos, entre altres coses.

Hi ha moltes definicions de què és un enginyer, però la que més m’agrada és una molt curta que diu:

“Un enginyer és un ciutadà responsable que se serveix de la ciència i de la tecnologia per millorar el nivell de benestar de la societat en general”

No es pot dir més clar… em sembla

Francesc Gonzalez 459x541Francesc González Navarro

Director de la AQPE