Amb la participació de Toni Molina, secretari general de l’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers), tractant el tema “Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria: D’una idea a una realitat”, i de Josep Barceló, jurista de l’AQPE i especialitzat en l’àmbit de la certificació, amb el tema “L’avantprojecte de llei de serveis professionals i el col·lectiu arxiver”.

El Sector arxivístic català, la crua realitat

Massa sovint les reflexions sobre el nostre col·lectiu se centren en com s’hauria de formar, en quines competències i funcions hauria d’assumir o en quins àmbits i nivells organitzatius hauria d’estar incardinat. Per contra, poques vegades el debat se centra en quina és la seva formació, quines competències i funcions assumeix i en quins àmbits i nivells organitzatius està incardinat. Evidentment, la manca d’indicadors fiables i la manca d’informació global sobre el sector arxivístic català no ha ajudat gens a dirigir el focus a la realitat, a la crua realitat.

Una realitat crua no perquè sigui avui dia ben soferta, que també, sinó perquè la volem presentar el mínim de “cuinada” possible, és a dir, tal com és. Per això, com a ponència inaugural en aquesta jornada, oferim un estudi del nostre mercat laboral elaborat per l’AAC-GD. Només a partir de comptar amb aquestes dades, el conjunt del sector arxivístic (i això inclou als professionals, però també a les empreses i administracions) pot començar a afrontar amb seguretat els molts reptes als quals, per la seva importància estratègica en el cor de la societat de la informació, s’hi veu abocat. Per això, també, volem saber si estem preparats per competir en àmbit internacional, si la certificació de professionals pot ajudar a singularitzar un col·lectiu que no ha comptat mai amb una titulació pròpia i, sobretot, si les empreses TIC veuen en els arxivers-gestors de documents un capital humà rellevant.

Programa de la XI Jornada d’Estudi i Debat (pdf)

Més informació a l’Associació d’Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.