Una reflexió sobre la recurrent manca de professionals TIC

La telefonia va ser una tecnologia disruptiva. El seu ràpid creixement va fer aparèixer veus que alertaven sobre una previsible manca de telefonistes, per atendre el exponencial trànsit de trucades que s’estava produint. Alguns van quantificar que cap el 1960 caldria que la meitat de la població femenina d’Estats Units es dediqués a fer de telefonistes. No obstant això l’aparició dels dials rotatoris el 1919 i de les centraletes automàtiques, va conjurar l’alarma i la telefonia va continuar el seu vertiginós desenvolupament amb els propis usuaris fent de telefonistes, en marcar en els aparells els números dels telèfons als que volien accedir.

Una nova tecnologia disruptiva va fer la seva aparició pública després de la II Guerra Mundial: la informàtica. Ràpidament les seves aplicacions es van estendre per una gran varietat de camps. Cap a la dècada dels 70 noves veus van alertar sobre la manca de programadors que podia frenar el seu vertiginós avanç. En aquella època el càlcul d’una factura, la classificació d’una llista dades, el manteniment d’una relació de productes, o la confecció d’una carta, precisaven d’un programa a mida realitzat per un programador.

Aquesta vegada la solució va venir, per la millora la productivitat en el desenvolupament de programes informàtics però, fonamentalment, per l’aparició dels PC i les eines d’usuari que van traslladar a aquests bona part del problema, a través dels fulls de càlcul, processadors de text i altres aplicacions anomenades de productivitat. I, també, per la creació d’estudis universitaris reglats en aquesta matèria i el conseqüent increment de professionals amb més formació i qualitat.

Gràcies a la fusió de la informàtica i les telecomunicacions apareixen noves tecnologies disruptives com internet i els telèfons intel·ligents, sobre un sostingut increment de la potència de càlcul i de telecomunicació. Miríades de noves aplicacions apareixen en nous camps: des de la ciència a la fabricació, del comerç a l’oci o de la sanitat a la cultura. De nou, a principis del segle XXI, apareixen veus alarmants sobre la manca de professionals per atendre totes aquestes noves aplicacions.

Aprenent de la història es pot vaticinar que bona part de la solució ha de venir també per dues vies diferents. La primera pel trasllat als usuaris de capacitats que permetin l’execució, programació, parametrització, etc. de nous instruments TIC focalitzats en les seves respectives especialitats i, conseqüentment, amb la introducció de matèries TIC en la formació de les disciplines corresponents. La segona, per l’increment de la formació de nous professionals de les TIC, però centrats fonamentalment en el nucli de les infraestructures i components bàsics d’aquestes tecnologies i, especialment, en el desenvolupament de nous instruments que facilitin l’apoderament dels usuaris comentat anteriorment.

La penetració de les TIC, en tots els quefers humans, porta aparellada la major tecnificació de la societat que comporta canvis profunds en la formació, tant d’usuaris o com d’especialistes. El canvi generacional, amb cada vegada un major nombre de nadius digitals, ajudarà sens dubte a aquest procés.

Josep M. Vilà Solanes – Publicat a Tecnonews

JosepMvilafoto

Josep Maria Vilà Solanes, membre del Comité de Qualificació de l’AQPE