Una reflexió sobre la recurrent manca de professionals TIC