Una reflexió sobre la recurrent manca de professionals TIC

La telefonia va ser una tecnologia disruptiva. El seu ràpid creixement va fer aparèixer veus que alertaven sobre una previsible manca de telefonistes, per atendre el exponencial trànsit de trucades que s’estava produint. Alguns van quantificar que cap el 1960 caldria que la meitat de la població femenina d’Estats Units es dediqués a fer de […]

EL GOVERN APROVA L’EQUIVALÈNCIA DE QUATRE ENGINYERIES A TÍTOLS BOLONYA

El Govern ha aprovat aquest divendres en Consell de Ministres la correspondència dels títols d’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer en Informàtica i Enginyers tècnics d’Informàtica de Gestió i de Sistemes amb els seus corresponents graus universitaris dins el marc del Pla Bolonya.

Els Enginyers Informàtics de Galícia s’incorporen a l’AQPE

A la reunió del patronat de l’AQPE del passat 10 de desembre es va acordar l’admissió del CPEIG (Colexio Professional de Enxeñaría en Informàtica de Galícia) com a Entitat Membre de la Fundació Privada Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE), i ampliar l’acord d’admissió com Entitats Membre a tots els Col·legis d’Enginyeria en Informàtica d’Espanya que tinguin la voluntat de fer-ho.

Els col·legis impulsen una iniciativa per conèixer la situació laboral del sector TI a Espanya

Atesa la dificultat per obtenir dades estadístiques oficials centrates en el sector informàtic, també conegut com de les tecnologies de la informació (TI), el Consell General de Col·legis Professionals d’Enginyeria en Informàtica (CCII) ha impulsat una iniciativa per recopilar les dades més significatives a través d’una enquesta adreçada als professionals i publicar un estudi que […]

Presentació de l’AQPE a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació

Una delegació de l’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) va ser rebuda per Jordi Puigneró i Ferrer, Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el passat 31 de març, per explicar-li els objectius de l’agència i de la oportunitat que ofereix la certificació PEQ (Professional Engineer de l’AQPE) […]