Constituït el comitè d’esquema de certificació en enginyeria de l’AQPE