Els Enginyers Tècnics Aeronàutics d’Espanya s’incorporen a l’AQPE