Bonificació del 30% en l’ampliació de les pòlisses de RCP per als enginyers certificats AQPE