Doncs sí, en aquell país de referència, tots els Enginyers titulats, són “Enginyers en Pràctiques”, fins que passen dos exàmens, cada un d’ells d’unes vuit hores i molt exhaustius, quant als coneixements adquirits el primer i quant a l’experiència el segon.

El primer examen, anomenat Fundamentals of Engineering, se sol passar al poc d’haver acabat la carrera i el segon, el de Practice of Engineering, al cap de cinc o sis anys de pràctica professional.

Només en aquell moment es quan es pot obtenir la “llicència” com a Professional Engineer, que en la majoria d’Estats s’ha de renovar cada dos anys acreditant la formació continuada rebuda en aquest període.

A Espanya estem encara lluny d’això i potser no arribi mai, però el que sí estem és en el camí d’un model intermedi com  el britànic, on l’Engineering Council certifica els Chartered Engineers, els Incorporated Engineers i els Engineering Technicians, per distingir davant de la societat els enginyers que han superat la certificació de coneixements, experiència i competències professionals en tres diferents nivells.

En aquest cas, no és la llei qui regula, sinó la pròpia societat que no contractarà cap enginyer no certificat per projectes rellevants, donat que cap asseguradora no l’assegurarà professionalment.

A Espanya, l’AQPE, Agència de Qualificació dels Enginyers Professionals, seguint el model britànic, ja dona aquest servei. La certificació de l’AQPE estableix tres nivells, Professional Engineer, Senior Professional Engineer Expert Professional Engineer. Aquesta certificació permet garantir davant dels clients, l’administració, les empreses i la societat en general, les competències professionals i l’experiència dels nostres enginyers.

Si vols més informació, truca’ns al 93 295 78 10 o envia’ns un email.

Francesc González Navarro

Director de la AQPE