A l’AQPE, un dels nostres objectius principals és diferenciar als enginyers més capacitats, i atorgar-los el reconeixement idoni per a revitalitzar les seves oportunitats professionals al màxim. Però, quines són les competències que avaluem per aconseguir-ho? Veiem-ho.

Àrea 1: Aplicació dels coneixements en enginyeria 

1 – Anàlisi de problemes d’enginyeria:

Quan un nou repte apareix a la vida d’un enginyer, les seves capacitats analítiques són un aspecte essencial de cara a elaborar un plantejament inicial d’acord amb les necessitats del projecte. Aquesta competència ha d’estar clarament reforçada en qualsevol enginyer professional, per assegurar un desenvolupament òptim de les activitats que s’han de dur a terme.

2 – Disseny de solucions 

Després d’analitzar degudament cada repte, un enginyer professional ha de ser capaç de dissenyar la millor solució per a cada un d’ells. Aquesta competència representa el core del treball dels enginyers, ja que un correcte plantejament de les tasques necessàries a executar en cada projecte marca el camí cap a la consecució final dels objectius plantejats.

Àrea 2: Aplicació pràctica dels coneixements en enginyeria

3 – Implementació 

A més d’analitzar els reptes del projecte i dissenyar les solucions adients per a ell, l’enginyer ha de saber gestionar tots els elements necessaris per a què el desenvolupament de l’activitat es dugui a terme de forma òptima. Una correcta distribució del treball cap als membres de l’equip repercutirà en una dinàmica de treball fluida, i minimitzarà els possibles obstacles que puguin sorgir al camí.

Àrea 3: Gestió i lideratge

4 – Planificació

A l’hora de dissenyar les solucions per als seus projectes, l’enginyer ha de pensar abans en cadascuna de les passes necessàries per al seu desenvolupament. Una planificació clara facilitarà no només el seu treball, sinó el de totes les persones implicades. Per això, des de l’AQPE considerem que un Professional Engineer ha de ser competent a l’hora d’executar els seus projectes, per a què les seves millors idees es puguin dur a la realitat de la forma més eficient possible.

5 – Gestió de recursos 

El desenvolupament d’un projecte d’enginyeria implica multitud de variables a tenir en compte, però la gestió dels recursos és sens dubte una de les més importants. Un enginyer professional ha d’acotar les seves accions, buscant respectar sempre el pressupost inicial acordat junt amb el client. A més, ha de preocupar-se des del primer moment de comptar amb tots els elements necessaris per a la seva consecució, sabent com fer ús de cadascun d’ells en la situació adient.

6 – Lideratge 

Un Professional Engineer analitza, dissenya, planifica i implementa les solucions per a cada projecte, a més de liderar cada activitat amb determinació. Té clares les seves idees, i sap com dur-les a terme. Treballa per inculcar un esperit col·laboratiu als membres del seu equip, a més d’aprofitar les seves fortaleses individuals per treure a la llum el millor d’ells.

7 – Millora continua

La paraula japonesa “Kaizen”, escrita amb els caràcters Kai (canvi) i Zen (millor), dóna nom a l’objectiu vital dels professionals nipons: no conformar-se mai amb el seu estat actual, i avançar cada dia en un procés de millors continua. D’igual forma, tots els enginyers professionals han mostrat la seva voluntat d’adoptar el “Kaizen” com a estil de vida.

Àrea 4: Habilitats interpersonals

8 – Comunicació 

Després d’haver desenvolupat el projecte amb èxit, un Professional Engineer compta amb la confiança i el know-how necessari per comunicar els objectius assolits al client, i a tots els partners implicats en el pla. Al mateix temps, saber traslladar les peticions necessàries a l’equip de treball durant els seus progressos, i procurar que sempre existeixi un ambient de treball òptim per dur a terme les activitats necessàries, són competències imprescindibles a l’hora d’avançar en el seu treball.

Àrea 5: Implicacions socials de l’enginyeria

9 – Compromís professional 

Un enginyer professional s’implica al màxim en cadascun dels seus projectes, des de l’anàlisi i el disseny de les solucions fins a la seva conclusió, passant per totes les etapes necessàries per a la consecució dels objectius plantejats inicialment. Totes les persones implicades saben que poden comptar amb ell o ella en qualsevol circumstància, rebent sempre una resposta receptiva i amb voluntat col·laborativa.

10 – Seguretat i Medi ambient

Per últim, considerem essencial que la sostenibilitat sigui un valor implícit en totes les accions que dugui a terme un enginyer. El cuidat dels emplaçaments en els quals realitza els seus projectes, l’ús de mètodes de producció que facin ús d’energies renovables, o la gestió adient dels residus generats, són algunes de les accions que els enginyers professionals tenen en compte cada dia.

Des de l’AQPE, creiem que un enginyer amb totes aquestes competències mereix sens dubte el nom de Professional Engineer.

Si desitges més informació sobre la certificació, no dubtis en contactar amb nosaltres aquí.