L’Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya(ASINCA), representada pel seu president, el Sr. Josep TúnicaBuira, va rebre a inicis d’agost una delegació de l’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) formada pel director general, Sr. Francesc Gonzalez i el secretari general Sr. Antoni Molina, per tractar sobre la certificació dels professionals de l’enginyeria en les licitacions de l’administració com un factor diferencial en l’aportació de valor.

A la presentació es va explicar que el AQPE és una Fundació Privada, fundada per col·legis d’enginyers, que té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats, classificats en àmbits d’actuació, segons procediments de certificació objectius i estandarditzats, així com la promoció de la convergència internacional, principalment europea, els sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.

El certificat PET (Professional Engineer) que expedeix AQPE avala el nivell competencial obtingut pel professional de l’enginyeria que se sotmet al procediment d’avaluació aplicat pel seu col·legi professional i sancionat pel Comitè de Qualificació Professional de l’AQPE. A diferència, i en complementació, de les titulacions universitàries, que acreditin la formació que capacita per a una professió, mitjançant el certificat PEQ s’acrediten les competències que tenen els professionals en els àmbits on les han exercitat i d’aquesta manera s’ofereix informació rigorosa, precisa i equànime, a les empreses i a la societat sobre l’experiència professional dels enginyers.

L’Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya (ASINCA), valora molt positivament la AQPE i dóna suport a la certificació professional pel valor que aporta. Per la necessitat i l’interès que pot tenir per a les empreses licitadores s’ha acordat analitzar la possible col·laboració per facilitar i estandarditzar la certificació professional com un valor de referència en les relacions comercials entre empreses i amb l’administració.

ASINCA (Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya) és la patronal de referència a Catalunya que agrupa les firmes més importants del sector i s’ha convertit en la principal organització d’interlocució que tenen les administracions públiques en l’àmbit de les enginyeries. Les empreses d’enginyeria que formen ASINCA han tingut un important pes específic en el procés de transformació i modernització de les grans infraestructures de Catalunya i la resta de l’estat. Projectes d’alta velocitat ferroviària, aeroports, estudis d’impacte ambiental, autopistes o grans hospitals porten el segell de consultories associades a ASINCA. L’experiència acumulada en la transformació del nostre país permet en aquests moments que, arreu del món, es valorin les nostres empreses.

AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) és una Fundació Privada que té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats, classificats en àmbits d’actuació, segons procediments de certificació objectius i estandarditzats, així com la promoció de la convergència internacional, principalment europea, els sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.