En compliment de l’acord signat entre ASG i l’AQPE es va fer el 13 de març a Tàrrega la presentació del certificat Professional Engineer de l’AQPE (certificat PEQ) per donar a conèixer, facilitar i afavorir aquesta certificació professional entre el seus enginyers. Per part d’ASG hi van assistir el Director General, Miguel Galvarriato Serra, el Director Tècnic, Javier del Estal Malillos, i més de vint dels seus enginyers. De l’AQPE hi van assistir el seu President, Jordi Guix Armengou, y el Director General, Antoni Molina.

En la presentació es va destacar la importància de la certificació dels professionals de l’enginyeria com una eina i un instrument que ha de servir i ser útil pel desenvolupament i evolució professional dels enginyers, així com per a les empreses que ho afavoreixen i ho valoren, explicant que l’objectiu de l’acord signat és facilitar i afavorir la certificació PEQ dels enginyers de l’ASG pel valor afegit que reporta, tant a nivell nacional com  internacional, el tenir un equip de professionals certificat per una entitat de prestigi i que informa amb rigor, precisió i equanimitat, sobre quin és el camp competencial dels diferents professionals de l’Enginyeria, títols actuals o nous (Bolonya), donant valor a l’experiència i a la solvència professional.

Antoni Molina, va explicar amb més detall en que consisteix del certificat Professional Engineer de l’AQPE  y el procediment a seguir per obtenir-lo, destacant la garantia de qualitat i de prestigi que dona fer-ho amb un entitat que s’està certificant per l’ENAC per la norma internacional ISO 1702. Va quedar altament satisfet per l’interès que va despertar la presentació, amb interessants preguntes i observacions per part dels enginyers.

L’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) és una Fundació Privada que té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats, classificats en àmbits d’actuació, segons procediments de certificació objectius i estandarditzats, així com la promoció de la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.

La Societat AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, S.A. (ASG)  va ser constituïda com Societat Anònima en juny de 2003 i la seva activitat principal consisteix en l’execució de les obres de concentració parcel·lària, redacció dels projectes constructius, execució de les obres, explotació i manteniment de la xarxa de distribució del Sistema Segarra-Garrigues.