El Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya (CLUSIC), representada pel seu president, el Sr. Pau Gavarró, va rebre el passat 2 de juny una delegació de la AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) formada pel seu director general, Sr. Antoni Molina i la Sra. Isabel Castillejo del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

A la presentació es va explicar que el AQPE és una Fundació Privada, fundada per col·legis d’enginyers, que té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats, classificats en àmbits de actuació, segons procediments de certificació objectius i estandarditzats, així com la promoció de la convergència internacional, principalment europea, els sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.

El certificat PET (Professional Engineer) que expedeix AQPE avala el nivell competencial obtingut pel professional de l’enginyeria que se sotmet al procediment d’avaluació aplicat pel seu col·legi professional i sancionat pel Comitè de Qualificació Professional de l’AQPE. A diferència, i en complementació, de les titulacions universitàries, que acreditin la formació que capacita per a una professió, mitjançant el certificat PEQ acrediten les competències que tenen els professionals en els àmbits on les han exercitat i d’aquesta manera s’ofereix informació rigorosa, precisa i equànime, a les empreses ia la societat sobre l’experiència professional dels enginyers.

El Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya (CLUSIC) , valora molt positivament la AQPE i la importància de la certificació professional per fer front als nous reptes que una societat globalitzada i en constant canvi ens exigeix. Es van interessar especialment en la possibilitat d’establir i definir un àmbit específic per a certificació de professionals de l’enginyeria en seguretat contra incendis .

AQPE va oferir el seu model de certificació professional perquè sigui pres com a referència a l’hora de ser utilitzat, amb les pertinents adaptacions, per avalar el nivell competencial dels professionals de l’enginyeria en seguretat contra incendis, garantint la formació continuada i posant a la seva disposició les eines necessàries per a la seva millora continuada i evolució competencial en aptituds i habilitats.

* Fotogafia superior de la presentació del Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya a la UPC School.

El Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya (CLUSIC) neix de la iniciativa d’empreses amb la voluntat de cooperar per augmentar la seva competitivitat mitjançant la internacionalització, el ​​coneixement del mercat, el desenvolupament de projectes conjunts i l’establiment d’aquestes estratègies d’ampli abast. El CLUSIC es va constituir el febrer del 2014 com una associació empresarial sense ànim de lucre fruit de l’impuls de l’Institut d’Estudis de la Seguretat (entitat que s’encarrega de la gestió i secretaria) i del suport i catalització positiva de la Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa i Ocupació i gràcies, també, a l’entusiasme i cooperació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) és una Fundació Privada que té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats, classificats en àmbits d’actuació, segons procediments de certificació objectius i estandarditzats, així com la promoció de la convergència internacional, principalment europea, els sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.