La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, representada pel seu Director General, el Sr. Pere Palacin, i pel Sr. Francesc Sabió, Sotsdirector d’Energia, i pel Sr. Isidre Masalles, Sotsdirector de Seguretat Industrial, van rebre el passat 9 de juliol una delegació de l’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) formada pel seu President, el Sr. Jordi Guix, el Director General, Sr. Antoni Molina i la Sra. Isabel Castillejo del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

En la presentació es va explicar que l’AQPE és una Fundació Privada, fundada per col·legis d’enginyers, que té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats, classificats en àmbits d’actuació, segons procediments de certificació objectius i estandarditzats, així com la promoció de la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.

El certificat PEQ (Professional Engineer) que expedeix l’AQPE avala el nivell competencial obtingut pel professional de l’enginyeria que se sotmet al procediment d’avaluació aplicat pel seu col·legi professional i sancionat pel Comitè de Qualificació Professional de l’AQPE. A diferència, i en complementació, de les titulacions universitàries, que acrediten la formació que capacita per a una professió, a través del certificat PEQ s’acrediten les competències que tenen els professionals en els àmbits on les han exercitat i d’aquesta manera s’ofereix informació rigorosa, precisa i equànime, a les empreses i a la societat sobre l’experiència professional dels enginyers.

La Direcció General va valora molt positivament l’AQPE  i la importància de la certificació professional per fer front als nous reptes que una societat globalitzada i en constant canvi ens exigeix. Es van interessar en especial pels àmbits que fan referència a l’eficiència energètica analitzant la oportunitat de potenciar-ho per la seva importància social i econòmica.

Pere Palacín, Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya

La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial dirigeix, executa i coordina les actuacions del Departament d’Empresa i Ocupació en matèria de règim energètic, miner i de seguretat industrial, planificar les infraestructures energètiques, dissenyar les polítiques energètiques a aplicar a Catalunya, dirigeix el model de seguretat industrial, realitza l’autorització administrativa de les instal·lacions energètiques ubicades a Catalunya, fa el seguiment i control de les actuacions previstes per les empreses operadores, inspecciona i controla les prescripcions tècniques i de seguretat de les instal·lacions industrials, energètiques i mineres, així com la gestió dels registres administratius de competència autonòmica.

L’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) éss una Fundació Privada que té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats, classificats en àmbits d’actuació, segons procediments de certificació objectius i estandarditzats, així com la promoció de la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.