La Direcció de Tecnologies de la Informació de Banc Sabadell, representada per Pedro Cardona-Vilaplana, Chief Information Officer a Banc Sabadell, i Susana Pelles, directora de recursos humans de Business Services for Information Systems (BSIS), ha rebut a la AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) representada per Antoni Molina, director general, i per Miquel Boix, en representació del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, per presentar el certificat PET (Professional Engineer).

A la presentació s’ha destacat la importància dels professionals de l’enginyeria aplicada a les tecnologies de la informació que, juntament amb els professionals de la consultoria, han estat claus perquè Banc Sabadell sigui una entitat de referència en el sector, sent un model en la seva capacitat d’integració de les entitats financeres que ha adquirit durant aquests darrers anys i la base per afrontar els nous reptes que s’acosten.

Amb la voluntat de treballar per a la millora dels estàndards de l’enginyeria i de la consultoria aplicada a les tecnologies de la informació en el sector financer, per promoure el creixement, la qualitat i per facilitar el reconeixement de la professió, es va acordar continuar treballant en la línia de poder establir un acord de col·laboració entre BSIS i AQPE que faciliti la certificació dels seus professionals i perquè pugui ser, en el futur, una referència d’utilitat pel valor que aporta a les empreses el treballar amb professionals certificats, tant en intern com en relació als seus clients i proveïdors.

El certificat PET (Professional Engineer) que expedeix l’AQPE avala el nivell competencial obtingut pel professional de l’enginyeria que se sotmeten al procediment d’avaluació aplicat per el seu col·legi professional i sancionat pel Comitè de Qualificació Professional de l’AQPE. A diferència, i en complementació, de les titulacions universitàries, que acreditin la formació que capacita per a una professió, a través del certificat PEQ s’acrediten les competències que tenen les professionals en els àmbits on les han exercitat i d’aquesta manera s’ofereix informació rigorosa, precisa i equànime, a les empreses i a la societat sobre l’experiència professional dels enginyers.

Aquest model de certificació professional pot ser pres com a referència a l’hora ser utilitzat, amb les pertinents adaptacions, per avalar el nivell competencial dels professionals de la consultoria, garantint la formació continuada i posant a la seva disposició les eines necessàries per a la seva constant millora.

Banc Sabadell és el quart grup bancari privat espanyol, integrat per diferents bancs, marques, societats filials i societats participades que abasten tots els àmbits del negoci financer sota un denominador comú: professionalitat i qualitat. Un equip humà jove i ben preparat, dotat dels recursos tecnològics i comercials més moderns, i una organització multimarca i multicanal enfocada al client permeten a Banc Sabadell ocupar una destacada posició en el mercat en banca personal i d’empreses.

AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) és una Fundació Privada que té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats, classificats en àmbits d’actuació, segons procediments de certificació objectius i estandarditzats, així com la promoció de la convergència internacional, principalment europea, els sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.