El divendres 14 de febrer es va fer la presentació a infraestructures.cat del certificatPEQ (Professional Engineer) de l’AQPE als seus enginyers per posar en marxa l’acord signat entre les dues entitats.

Infraestructures.cat i l’AQPE han signat un acord per facilitar i afavorir la certificació PEQ entre el seus enginyers pel valor afegit que reporta, tant a nivell nacional com  internacional, el tenir un equip de professionals certificat per una entitat de prestigi i que informa amb rigor, precisió i equanimitat, sobre quin és el camp competencial dels diferents professionals de l’Enginyeria, títols actuals o nous (Bolonya), donant valor a l’experiència i a la solvència professional.

Jordi Guix Armengou, President de l’AQPE i Degà Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya va destacar la importància de la certificació dels professionals de l’enginyeria com una opció voluntària, que ha de servir i ser útil pel desenvolupament i evolució professional de qui el té.

El director de l’AQPE, Toni Molina, va explicar el procediment a seguir per obtenir la certificació PEQ, destacant la garantia de qualitat i de prestigi que dona fer-ho amb un entitat que s’està certificant per l’ENAC per la norma internacional ISO 17024.

L’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) és una Fundació Privada que té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats, classificats en àmbits d’actuació, segons procediments de certificació objectius i estandarditzats, així com la promoció de la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat) es una empresa pública de la Generalitat de Catalunya. La societat es va constituir l’any 1990 sota la denominació Gestió d’Infraestructures SA (GISA), i es constitueix amb la denominació actual amb la fusió de les empreses públiques Regs de Catalunya S.L.U. (REGSL) i Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.L.U. (REGSEGASL). L’objecte social de la societat és projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar tota mena d’infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui, participi o hagi acordat amb tercers, així com els serveis que s’hi puguin instal·lar o desenvolupar.