DECLARACIÓ PÚBLICA DE COMPROMÍS DE IMPARCIALITAT

AQPE fa públic el seu compromís de realitzar totes les activitats reconeixent la importància de la imparcialitat, minimitzant els conflictes d’interessos que es puguin presentar i assegurant l’objectivitat de les seves accions, per a això s’adopten les següents línies d’actuació:

  1. Identificar, analitzar, controlar i minimitzar de forma contínua les amenaces i conflictes d’interès amb les diferents parts involucrades i que puguin afectar la imparcialitat dels nostres serveis.
  2. Actuar de manera imparcial en relació amb els seus sol·licitants, els seus candidats i les seves persones certificades aplicant en tots ells les mateixes polítiques i procediments.
  3. Garantir la participació equilibrada de totes les parts interessades en el sistema de certificació.
  4. Exigir a tot el personal involucrat directament o indirectament en el procés de certificació que signin una declaració per la qual es comprometen a complir amb els principis de confidencialitat, objectivitat i imparcialitat.
  5. No oferir serveis de formació relacionats amb la certificació de professionals de l’enginyeria.
  6. Atorgar, mantenir, renovar, ampliar i reduir l’abast, i suspendre o retirar la certificació d’un candidat, recau en el Comitè de Certificació el qual està conformat per persones independents a les que realitzen l’avaluació de l’candidat.
  7. No restringir l’accés d’aspirants i candidats a la certificació per raons financeres o qualsevol condició que limiti, com ara ser integrant d’una associació o grup, ni utilitzar procediments destinats a limitar o impedir de forma arbitrària aquest accés.
  8. Actuar amb imparcialitat en relació a les seves activitats de certificació no acceptant ni permetent pressions comercials, financeres o d’una altra índole que poguessin afectar la política de la imparcialitat.

Barcelona, a 1 de setembre del 2015