El passat dia 29 de març es va celebrar una nova sessió de la sèrie de webinars Professional Engineer Series, promoguda per l’AQPE. El seu principal objectiu és donar a conèixer la certificació professional per a enginyers que l’organització ofereix, amb la meta de diferenciar a aquells enginyers més competents i amb una carrera acreditada. A més, vam poder comptar amb la participació de dos enginyers certificats, qui ens van explicar de primera mà com els hi ha ajudat ser Professional Engineers.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privacidad.
I Accept

L’esdeveniment va començar amb unes paraules d’en Francesc González, director general de l’AQPE. En la seva intervenció, va exposar que ”a més del títol universitari que adquirim, depenent dels nostres estudis, existeix una cosa que cada cop té més pes al nostre sector: les competències, els coneixements i l’experiència professional”.

També va destacar el treball que l’AQPE duu a terme per establir acords d’homologació amb altres entitats europees dedicades a la certificació d’enginyers, com l’Engineering Council al Regne Unit, IPF a França, Certing a Itàlia o l’Ordem dos Engenheiros a Portugal. Totes aquestes organitzacions, junt amb l’AQPE, comparteixen el mateix objectiu: posar en valor les competències personals i professionals dels enginyers i enginyeres, que van més enllà dels coneixements en enginyeria adquirits mitjançant la seva titulació universitària. Algunes d’aquestes competències, com la gestió d’equips, la capacitat per exposar els seus projectes o la resiliència davant qualsevol adversitat en el desenvolupament de la seva activitat, ”no s’enseyen a la universitat i només es poden adquirir mitjançant el temps i l’experiència”.

Tot seguit, va donar pas a la primera ponent: Maria del Pino Dolado, enginyera tècnica d’obres públiques, experta en la gestió sostenible de l’aigua, i certificada com a Professional Engineer Senior. Actualment és responsable del manteniment de parcs i jardins de Canaragua, empresa del grup Suez, però porta exercint la professió més de 20 anys. En la seva participació, va aprofitar per realitzar un recorregut sobre les principals etapes de la seva carrera, tot destacant la confiança que li ofereix la certificació de cara al futur, en facilitar-li la mobilitat professional fora del nostre territori si es presentés l’oportunitat.

Va començar exposant-nos els 10 primers anys de la seva trajectòria, en els quals va ser responsable d’obres de proveïment, sanejament, depuració i reutilització d’aigües en el municipi canari de San Bartolomé de Tirajana. La seva tasca consistia principalment en reparacions de les xarxes de sanejament en noves urbanitzacions. Un treball de camp, en el qual dirigia a 20 operaris. Amb aquest equip, va dur a terme entre els anys 2000 i 2010 múltiples projectes pel correcte funcionament de la xarxa aqüífera de San Bartolomé.

Volem destacar que durant aquest període, a més del desenvolupament dels projectes, va haver d’adquirir diferents competències com el lideratge del seu equip personal, o aprendre a lidiar amb les necessitats de l’ajuntament del municipi i la resta d’administracions.

La segona etapa de la seva carrera professional va iniciar quan es va convertir en responsable d’operacions i gestió de zones verdes de la localitat l’any 2010, càrrec que encara ostenta. La seva activitat se centra en assegurar el correcte manteniment de les zones verdes de l’àmbit turístic del municipi.

Va destacar especialment les tasques d’esporgada en altura de palmeres i arbres. Han de ser desenvolupades per operaris amb una titulació especial en treballs d’altura i fitosanitaris.

També ens va parlar sobre el projecte que duu a terme Canaragua per lluitar per la implementació d’un model de regadiu més sostenible per a les zones verdes del municipi: les xarxes d’ús d’aigua regenerada. Després que aquesta aigua és tractada en una depuradora, passa per una sèrie de processos i tractaments extra per dotar-la de la qualitat necessària per al regadiu de zones verdes urbanes. Actualment, el 80% del regadiu urbà de San Bartolomé es realitza amb aquesta aigüa, i l’ajuntament segueix invertint per augmentar l’abast d’aquestes xarxes de regadiu.

A continuació, va tenir lloc l’exposició d’en Josep Cots, Professional Engineer Expert en l’àmbit d’edificació, especialitzat en estructures lleugeres. Actualment és un enginyer freelance, liderant el seu propi despatx d’enginyeria.

En Josep va realitzar una il·lustració clara sobre la utilitat de la certificació oferida per l’AQPE en la seva trajectòria professional. Va assegurar que, “al terminar la carrera d’enginyeria, en aquell moment tens una base per entrar al mercat laboral. Amb el pas dels anys, la realitat del treball del dia a dia ens fa adquirir una sèrie de coneixements i experiències, entrant en un procés de formació continua sense fi. Arribat el temps, apareix la necessitat de trobar una forma útil de transmetre el nostre grau d’experiència de forma àgil.

Al començar a treballar a l’estranger, la necessitat de validar i demostrar la seva experiència laboral es va anar fent cada cop més patent. Per aquest motiu, va començar a buscar una entitat que l’ajudés en aquest procés, per a poder exposar el seu valor com a enginyer a nivell internacional. D’aquesta forma, la certificació emesa per l’AQPE es va convertir en la seva millor eina, ajudant-lo fins i tot a aconseguir altres certificacions estrangeres com l’holandesa KIVI, agilitzant tots els processos i mecanismes per a la seva obtenció. Aquest fet va marcar un important punt d’inflexió en la seva carrera, fent possible la validació de la seva experiència més enllà de les nostres fronteres.

També ens va exposar els seus projectes de major pes, centrats en la construcció de diferents estructures lleugeres amb diversos propòsits. Ens va parlar d’un projecte per a la construcció d’un criador de falcons, amb la particularitat de què havia de suportar càrregues de vent sostingudes de fins a 200 Km/h. La solució va ser atirantar-la fent servir cables ultraresistents, que es van convertir en elements imprescindibles per mantenir la integritat de l’estructura.

Al mateix temps, va centrar gran part de la seva intervenció en parlar-nos de ”l’obra més complexa que va fer mai”, segons les seves pròpies paraules: un hangar transportable per a helicòpters de l’Exèrcit de Terra. Aquest hangar s’havia de poder muntar a qualsevol part del món, podent fer front a les condicions climatològiques més adverses. Havia de ser transportable en contenidors de 20 peus, i la peça més llarga no podia fer més de 6 metres de longitud. A més, li van exigir que comptés amb un pont grua amb capacitat per a dues tones, el què significava que s’arribarien a penjar fins a 4,5 tones des del sostre. Un autèntic repte d’enginyeria, al qual en Josep va poder fer front de forma exitosa gràcies a la seva gran experiència en l’àmbit de les estructures lleugeres, i a altres competències professionals com la capacitat de lideratge i gestió de recursos.

Des de l’AQPE, volem agrair a la María del Pino Dolado i al Josep Cots per la seva implicació en el webinar. Testimonis com els seus ens ajuden a comunicar el valor afegit que la certificació Professional Engineer pot aportar als enginyers i enginyeres més competents.

Si desitges més informació sobre com et podem ajudar a diferenciar-te com a enginyer gràcies a la certificació de les teves competències professionals, contacta amb nosaltres.