La Fundació AQPE s’amplia amb nous membres

D’acord amb el que estableixen els estatuts de la Fundació Privada Catalana Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE), a proposta unànime de les entitats promotores i per acord unànime de les mateixes s’acorda admetre com a entitats membres els següents col · legis professionals de l’enginyeria:
(més…)

Constituïda la Fundació Privada Catalana AQPE

El patronat la Fundació Privada Catalana Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE), està format per deu patrons, dos patrons per a cada una de les cinc entitats fundadores: el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya,  el Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports – Catalunya, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya.
(més…)

Conclusions del I Fòrum de l’Enginyeria

L’Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE) és una fundació que té com a principal finalitat la qualificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats (àmbits d’actuació), segons procediments de certificació objectius i estandarditzats.
Altra finalitat principal és la promoció de la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.
(més…)