Els Enginyers Tècnics Aeronàutics d’Espanya s’incorporen a l’AQPE

El Col·legi Oficial d’Enginyers Aeroespacials i d’Enginyers Tècnics Aeronàutics d’Espanya (COITAE) han signat el conveni per adquirir la condició d’Entitat Membre de la Fundació Privada Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE), després que fos acordada la seva admissió pel patronat el passat mes de juliol. El conveni l’han signat Miguel Ángel González Pérez, degà del COITAE, i Oriol Altisench Barbeito, president de la Fundació AQPE.

La Fundació Privada AQPE té com a objectiu social la qualitat de l’enginyeria, promovent, projectant i vetllant per l’excel·lència en l’exercici i bones pràctiques dels seus professionals, a través de la qualificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional contrastada en les diferents especialitats, fomentant l’avaluació voluntària i freqüent, la promoció entre els professionals de la qualitat, la sostenibilitat ambiental i les millors pràctiques, col·laborant amb empreses i administracions, i l’estudi i la participació activa en sistemes nacionals i internacionals d’avaluació i qualificació dels professionals i la promoció de la convergència internacional d’aquests sistemes en el marc europeu i mundial.

El certificat PE (Professional Engineer) que expedeix AQPE avala el nivell competencial obtingut pel professional de l’enginyeria que se sotmet al procediment d’avaluació aplicat pel pel Comitè Avaluador i sancionat pel Comitè de Certificació Professional de la AQPE. A diferència, i en complementació, de les titulacions universitàries, que acreditin la formació que capacita per a una professió, mitjançant el certificat PE s’acrediten les competències que tenen els professionals en els àmbits on les han exercitat i d’aquesta manera s’ofereix informació rigorosa , precisa i equànime, a les empreses i a la societat sobre l’experiència professional dels enginyers.

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeroespaciales y de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos de España (COITAE) com Corporació de Dret Públic emparat per les lleis i la nostra Carta Magna, té una llarga i consolidada història en defensa de la professió, i gràcies a la seva intervenció, s’han obtingut molt importants èxits al llarg de la seva història, així, cal destacar entre d’altres, el pas en el seu origen des dels Ajudants i Perits en Enginyeria Aeronàutica a la seva transició a la titulació d’Enginyeria Tècnica Aeronàutica, el que va suposar un avanç notable en obtenir i consolidar la condició universitària de la professió.

Posteriorment, una altra fita fonamental, va ser el reconeixement europeu i internacional a través de la seva pertinença a FEANI (Federació Europea d’Associacions Nacionals d’Enginyers), va ser el reconeixement de les competències professionals en l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA), i per extensió a l’Agència Espanyola (AESA), i darrerament, la intervenció en les normatives que van donar lloc al naixement de la titulació d’acord amb l’Espai Europeu d’Educació Superior, de Grau en Enginyeria Aeroespacial, titulació universitària homologable internacionalment, i que de conformitat amb la normativa europea i espanyola vigent, és la que dona accés al mercat laboral i habilita per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic aeronàutic.

Més informació en publicacions en el llibre Historia de la Profesión”.