La Fundació AQPE s’amplia amb nous membres

D’acord amb el que estableixen els estatuts de la Fundació Privada Catalana Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE), a proposta unànime de les entitats promotores i per acord unànime de les mateixes s’acorda admetre com a entitats membres els següents col · legis professionals de l’enginyeria:

 Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Cataluña.

 Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Superiores de Baleares.

 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña.

 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos de Telecomunicación de Cataluña.

Cadascun d’aquestes entitats ha nomenat un nou patró al Patronat de la Fundació Privada Catalana AQPE:

• D. Ricardo Rodríguez Alonso, Decano Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Cataluña,

• D. Alfredo Arias Berenguer, Decano Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Superiores de Baleares.

• D. Ramon Luis Lletjós Castells, Presidente Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña.

• D. Ferran Amago Martínez, Decano Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos de Telecomunicación de Cataluña.

La Fundació AQPE té com a objectiu social la qualitat de l’enginyeria, promovent, projectant i vetllant per l’excel · lència en l’exercici i bones pràctiques dels seus professionals, a través de la qualificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional contrastada en les diferents especialitats, fomentant l’avaluació voluntària i freqüent, la promoció entre els professionals de la qualitat, la sostenibilitat ambiental i les millors pràctiques, col · laborant amb empreses i administracions, i l’estudi i la participació activa en sistemes nacionals i internacionals de avaluació i qualificació dels professionals i la promoció de la convergència internacional d’aquests sistemes en el marc europeu i mundial.

AQPE-logo-amb-fundadors