La AQPE, una eina d’acreditació Nacional i Internacional per a les Empreses i els Professionals

Les empreses necessiten demostrar “valor”, sigui per la qualitat del producte, del servei, o de les persones que hi treballen i entre aquestes persones ens referirem als tècnics en general i als enginyers en particular, perquè són la raó de ser de l’AQPE: l’Agència per a la qualificació professional dels Enginyers.

Fins ara, almenys a casa nostra, l’única manera de demostrar l’excel·lència dels nostres tècnics passava per la seva titulació, col·legiació en molts casos i relació de màsters realitzats, i, quan es presentaven en una licitació, un enorme dossier d’experiències o projectes en què havien participat, de forma més o menys contrastada.

Ara, seguint la tendència internacional, aquí tenim l’AQPE, que neix amb la missió de certificar i acreditar la formació, l’experiència i la competència professional. Aquesta certificació és la garantia que el que s’està contractant per part del client compleix els requisits necessaris i garanteix el millor resultat en el projecte, producte o servei. Garantia que en l’entorn internacional pren, si és possible, més rellevància, en un escenari confús causa de les últimes homologacions europees i a la profusió de títols i màsters.

L’AQPE, seguint el model anglosaxó, neix a Catalunya però té vocació estatal i està patrocinada per 15 col·legis professionals d’Enginyeria, el que, per si sol, ja ens permet imaginar la projecció, serietat i respecte que ens ha de merèixer com a projecte.

Aquest fet ens ha animat a posar en marxa una campanya d’Enginyers Col·legiats adherits o “MEMBERS”, fent possible una cosa que fins ara no existia: un espai on estan “tots” els enginyers, superiors i tècnics, de camins, industrials, telecos, agrònoms, informàtics, etc. ; Millenials i Baby Boomers … TOTS.

AQPE telecom

Un espai privilegiat que esperem sigui la base de possibilitats que no ens imaginem tan sols per la força que dóna el fet d’estar tots junts.

El perfil dels enginyers que treballen en les empreses és variat. Hi ha enginyers joves que comencen la seva carrera professional, enginyers més sènior, amb diversos anys d’experiència i molts projectes com bagatge personal i també enginyers molt experts i fins i tot reconeguts dins de la professió.

Tots aquests perfils tenen el seu espai en AQPE, que certifica un primer nivell anomenat “Enginyer Qualificat”, per acollir aquells enginyers amb menys de cinc anys d’experiència; dos nivells de “Enginyer Professional” entre cinc i deu, i entre deu i quinze anys d’experiència respectivament i, finalment, un nivell “Fellow” per als de més llarga experiència i reconeixement.

Però l’objectiu de l’AQPE no queda reduït a aquesta missió essencial per més que sigui la seva raó de ser. L’Agència neix amb la vocació de convertir-se també en un veritable servei per als Enginyers amb la idea d’acompanyar-los en el seu desenvolupament professional. Facilitant-los la recollida, classificació i custòdia d’experiències, bagatge i en definitiva currículum per facilitar en qualsevol moment el pas d’un nivell de certificació professional a un nivell superior.

La certificació AQPE pot, en qualsevol moment, servir de suport per a demostrar la seva excel·lència professional davant de tercers i és per això que facilitar la certificació als enginyers de l’empresa es pot convertir també en mans de la Direcció de Recursos Humans, en un element de fidelització per retenir els millors.

L’AQPE té referents en la majoria dels països econòmica, social i industrialment líders i pot beneficiar-se de la bondat demostrada d’aquest tipus de servei que es converteix en absolutament necessari en un moment de gran complexitat en les titulacions, incertesa en les convalidacions i homologacions professionals i sobretot, de competència ferotge en les licitacions.

Sens dubte, una empresa que tingui tots els seus tècnics certificats es pot presentar a una licitació amb moltes més garanties d’èxit o senzillament es pot acreditar com un proveïdor excel·lent davant els seus clients.

D’altra banda, per a aquells, és una manera de facilitar-los la feina de seleccionar els millors partners o proveïdors de serveis o qualsevol activitat en què es trobin d’alguna manera implicats professionals de l’Enginyeria.

Fa molts anys, i ara és del tot habitual i fins i tot imprescindible en molts casos, es buscava la garantia de la certificació ISO en els proveïdors com a mesura d’assegurar la qualitat dels productes o serveis.

Ara anem molt més lluny perquè es tracta de certificar professionals, persones.

De cara a la internacionalització, un certificat AQPE és un element diferenciador que pot ser clau si considerem els acords de col·laboració que l’agència està establint amb entitats similars a UK, Alemanya, Itàlia, Canadà o Portugal, ja que els nivells acreditats per AQPE s’equiparen directament amb els criteris dels models anglesos que parlen de “graduate”, “member”, “fellow” o “honorary fellow”, facilitant així la lectura internacional de la certificació.

Francesc Gonzalez 459x541Francesc González Navarro

Director de l’AQPE