La seu de València del Col·legi d’Enginyers de Camins ha acollit, just abans de tancar el mes de setembre, una jornada sobre la certificació professional per ICCP que atorga l’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers)Carmen Monzonís, Secretària Tècnica del Col·legi, va ser l’encarregada de donar la benvinguda i fer una introducció sobre la necessitat d’incorporar aquest tipus de certificat que acredita coneixements i experiència. Un ‘títol professional’ que complementa el “títol universitari” i que es converteix en la millor garantia quan l’enginyer aposta per la internacionalització.

Posteriorment, Emilio Marín , director de Coordinació Tècnica del Col·legi de Camins, va comentar en la seva intervenció que aquest certificat segueix el model anglosaxó i que la llei adjudica als col·legis professionals la funció d’acreditar per mitjà d’aquest certificat les competències, les habilitats i la experiència dels enginyers.

El Col·legi d’Enginyers de Camins, a nivell nacional, al costat d’altres col·legis professionals i associacions de diferents enginyeries (industrials, agrònoms, telecos, informàtics o enginyers tècnics, entre d’altres) s’ha integrat en aquesta Agència que reuneix les principals institucions professionals de l’enginyeria, i a la qual se seguiran sumant, sens dubte, moltes i que en l’actualitat, agrupen prop de 50.000 enginyers de tot Espanya.

L’objectiu és que a través d’aquesta Agència dels Col·legis disposin d’una eina per validar un certificat que cada vegada serà més comú i demandada en els diferents mercats internacionals.

El certificat final que emetin serà el PET (Professional Engineer de la AQPE) que serà una suma del títol universitari, més l’experiència professional, la formació contínua i el grau de compliment del codi ètic de l’AQPE.

L’AQPE, en la qual s’integra el nostre Col·legi, ha estat la primera a demanar la certificació per l’ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació). Cal destacar, com va apuntar, amb posterioritat, el secretari general de la AQPEToni Molina, que fins 2011 existien 18 titulacions diferents d’enginyeria i l’ANECA, Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, des de 2014, i després de l’aplicació de Bolonya reconeix un total de 632, referides als diferents camps de l’enginyeria. Per això és recomanable comptar amb un certificat professional, a més de l’universitari que acoti i acrediti el grau de competències, coneixements i habilitats de cada professional.

Després de les diferents intervencions es va obrir un torn de consultes relacionades amb la matèria.

CICP – Col · legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports