Infraestructures.cat i l’AQPE han signat un conveni de col·laboració per facilitar i afavorir la certificacióPEQ (Professional Engineer) entre el seus enginyers pel valor afegit que reporta, tant a nivell nacional com  internacional. El conveni es va signar el passat vuit d’abril, formalitzant l’acord que ja es va començar a executar amb la presentació que es va fer durant el mes de febrer als enginyers d’Infraestructures.

Tenir un equip de professionals certificat per una entitat de prestigi i que informa amb rigor, precisió i equanimitat sobre els àmbits, les titulacions que els capacita i la formació continuada rebuda, donant valor a l’experiència i a la solvència professional, és una garantia i un fet a valorar pels receptors de les obres i serveis que fan o subministren aquests professionals de l’enginyeria.

Jordi Guix Armengou, President de l’AQPE i Degà Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, està molt satisfet per la firma d’aquest conveni agraint la confiança i el suport que Infraestructures.cat està donant a l’agencia de qualificació dels professionals de la enginyeria i a la certificació PEQ (Professional Engineer).

L’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) és una Fundació Privada que té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats, classificats en àmbits d’actuació, segons procediments de certificació objectius i estandarditzats, així com la promoció de la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat) es una empresa pública de la Generalitat de Catalunya. La societat es va constituir l’any 1990 sota la denominació Gestió d’Infraestructures SA (GISA), i es constitueix amb la denominació actual amb la fusió de les empreses públiques Regs de Catalunya S.L.U. (REGSL) i Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.L.U. (REGSEGASL). L’objecte social de la societat és projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar tota mena d’infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui, participi o hagi acordat amb tercers, així com els serveis que s’hi puguin instal·lar o desenvolupar.