Goethe-Institut i l’AQPE signen un conveni de col·laboració

El passat 28 de febrer, Judith Maiworrn, directora del Goethe-Institut Barcelona i Francesc González Navarro, director general de l’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) han signat un conveni de col·laboració que permetrà afavorir les relacions institucionals amb Alemanya, sobretot pel que fa a la mobilitat i els intercanvis bilaterals.

Aquest conveni permetrà dur terme activitats relacionades amb l’idioma alemany i col·laborar en esdeveniments culturals i informatius, promovent entre els membres de l’AQPE l’oferta cultural i formativa del Goethe-Institut Barcelona amb descomptes als cursos i exàmens d’alemany, amb la possibilitat d’acordar convocatòries individualitzades d’exàmens oficials. També es donarà suport en temes d’informació, xarxes i relacions institucionals alemanyes.

El Goethe-Institut és la institució cultural de la República Federal d’Alemanya al món. Com a centre certificat oficial, ofereix cursos i exàmens en tots els nivells, a més d’elaborar materials d’ensenyament, formar professors i participar en investigacions científiques i iniciatives relacionades amb polítiques lingüístiques. Fomenta la difusió de l’idioma alemany a l’estranger, així com l’intercanvi i la cooperació cultural internacional.

AQPE Goethe-Institut 000