Enginyer = Màster?

Els enginyers amb títols anteriors al Pla Bolonya no tenen una referència clara del nivell que els correspondria en el nou sistema universitari. Aquest fet ha originat que molts d’aquests enginyers s’hagin trobat discriminats, en concórrer a licitacions internacionals en altres països, així com que hagin tingut dificultats per poder acreditar, de cara a l’exercici professional, una equivalència entre el seu títol d ‘enginyer i els de Màster derivats de Bolonya.

Els col·legis i associacions professionals d’enginyeria hem participat activament en el procés de correspondència dels títols d’Enginyer a nivell de Màster. Ha estat un llarg procés, per aconseguir una correspondència justa que impliqui conseqüències positives pels professionals i les empreses del nostre país.

Així, al novembre del 2014 es va publicar el Reial Decret 967/2014 que estableix el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat. Aquest Reial Decret estableix un procés llarg i burocràtic, però si es compleixen els terminis establerts, les resolucions de correspondència dels títols pre-Bolonya s’han de publicar abans de finalitzar l’any 2015.

Posteriorment, al gener del 2015, el RD 22/2015, indicà la correspondència entre el MECES i el Marc Europeu de Qualificacions (EQF). Així els Enginyers tindrem reconegut el Nivell 7 EQF (Màster), quan tinguem la correspondència al Nivell 3 del MECES.

El passat 12 de maig va sortir a informació pública l’equivalència de 18 títols pre-Bolonya. Entre aquests 18, es troben els títols d’Enginyer Industrial, Enginyer en Electrònica, Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial, i Enginyer Químic. Aquests títols d’enginyeria està previst que tinguin la correspondència a nivell 3 de MECES (equivalent a EQF-7, nivell de Màster, segons Reial Decret 22/2015). Així, durant aquest any és molt probable que, per fi, el Consell de Ministres aprovi resolucions indicant que el títol d’Enginyer Industrial, Enginyer Químic, Enginyer Geòleg, Enginyer en Organització Industrial… es correspon amb el nivell 3 del MECES, el qual es correspon amb el nivell 7 EQF ( Màster).

La correspondència del títol oficial d’Enginyer a nivell de Màster quedarà acreditada amb la mera referència a la publicació en el BOE juntament amb el títol d’Enginyer. També es podrà obtenir, a nivell individual i a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, un certificat de la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions.

AQPE, integrada per 15 institucions professionals d’enginyeria, sap que els enginyers del nostre país han tingut un paper decisiu en la modernització i el progrés de la societat, essent un autèntic motor per al desenvolupament i el creixement econòmic i empresarial. Aquestes correspondències, sembla que resolen definitivament, la reivindicació històrica de l’enginyeria, tant pel fet que els títols antics tinguin una situació adient dins el nou marc d’ensenyament universitari actual, com pel reconeixement dels estudis en l’àmbit internacional.

Toni-Molina-Coeic-0039-310x400TONI MOLINA
Secretari general de l’AQPE
Enginyer industrial col·legiat núm. 12001