París, a 5 de març de 2020.-   Posar en valor ALS enginyers i acreditar a a els Coneixements, Competències i experiència que cada professional assegura posseir, són 2 dels Objectius fonamentals pèls quals va nèixer la AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers), la fundació ofereix ALS professionals de l’enginyeria 1 Certificat professional amb un sistema inspirat en el model anglosaxó (diferenciïn títol acadèmic i títol professional) i en conformitat amb la   ISO 17024   de certificació de persones.

En Els últims temps, facilitar la llibertat d’moviment a l’mercat laboral era un Altre dels Reptes de la AQPE, ha que cada país estableix uns Requisits per possibilitar l’Exercici professional en el seu territori. Per Això és van iniciar una sèrie de contactes amb Diferents Països europeus, que van donar lloc a Acords bilaterals de mutu Reconeixement amb Alemanya, Holanda, Itàlia, França, Portugal, i el Regne Unit.

Durant el primer Fòrum Internacional que va Tenir lloc a Barcelona el 2017 ia a a els posteriors que S’HAN Anat celebrant a Tolosa i Roma, a els ” entitats de certificació europees van coincidir a a els Requisits exigibles ALS enginyers per ser Certificats i per AIXÒ van Començar a Treballar en la creació d’una plataforma comuna de certificació per Competències que s’ha anomenat ENGINET i els seus   estatuts es van signar ahir, a la seu de la UNESCO de París.

Els socis Fundadors són la   Agenzia CERT-ING   italiana, la   SNIPF Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France, la   Ordem 2 Engenheiros portuguesa, el   Engineering Council   Britànic i per part d’Espanya la  Associació d’Enginyers Professionals d’Espanya (AIPE), i   AQPE .

ENGINET, organització sense anim de lucre, potenciarà l’extensió d’aquest tipus d’Acords a Altres Països amb sistemes similars i fiables de manera que creiem 01:00 veritable espai europeu de mobilitat professional.