Trobada ACI, ACE i AQPE

Seguint amb l’objectiu de prestigiar la professió, vetllant pels interessos de futur dels professionals que la conformen, l’ACI ha estat mantenint converses amb l’Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE) i l’ACE, amb l’objectiu d’establir una col·laboració regular que permeti facilitar l’acreditació dels seus socis.

El passat 9 de maig tingué lloc la segona reunió, a la qual hi assistiren el Director de l’AQPE, Toni Molina, M. Isabel Castillejos en representació del Col·legi d’Enginyers Industrials, David Garcia i Enric Heredia en representació de l’ACE i Xavier Martinez i Yolanda Salvador en nom de l’ACI.

En aquesta reunió es va fer una segona proposta de col·laboració que inclou la possibilitat que l’ACI certifiqui la idoneïtat del seus associats per assolir l’acreditació competencial en determinats àmbits i subàmbits acotats.

De cara al futur, també s’apunta la possibilitat que els certificats de formació continuada emesos per ACI i ACE pugin tenir valor de cara a les posteriors renovacions de certificació.

Nota de premsa (pdf) – Publicat a ACI

Sobre ACI

L’Associació de Consultors d’Instal·lacions, ACI, neix de la voluntat d’un grup de Consultories catalanes de disposar d’una eina de representació conjunta per al col·lectiu de professionals de les instal·lacions davant dels diferents agents que intervenen en el procés de l’edificació.

Els seus principals objectius són: Prestigiar la professió, donant suport i promovent la imatge de les consultories d’Instal·lacions, destacant la importància de les instal·lacions en el món de l’edificació. Expressar el punt de vista col·lectiu dels Consultors d’Enginyeria. Vetllar per l’ètica i dignitat professional dels seus membres i treballar per fer-la extensiva a tota la comunitat professional. Vetllar pel respecte als drets dels particulars, siguin professionals, clients i/o col·laboradors.

Més informació a www.acicat.org

Sobre AQPE

AQPE és una Fundació que té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats, classificats en àmbits d’actuació, segons procediments de certificació objectius i estandarditzats, així com la promoció de la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.

Més informació a www.aqpe.cat