El títol universitari no certifica experiència, ni competències, ni habilitats

Durant la carrera estudiem i aprenem, però el veritable aprenentatge comença a partir del moment en què ens incorporem a un lloc de treball. I és que el títol universitari acredita coneixements, però no certifica experiència, ni competències, ni habilitats. Les anem adquirint i millorant durant l’exercici de la professió.

Els estudis inicials tampoc inclouen la permanent i imprescindible actualització de coneixements en cadascuna de les disciplines de treball. Aquesta és la missió de les agències de certificació especialitzades, que, històricament han anat fent aquesta tasca en altres països del nostre entorn i, més recentment, també a Espanya.

L’administració mateix s’ha adonat que necessita disposar de garanties de professionalitat a l’hora de contractar empreses, el nivell d’experiència i competències dels tècnics de les quals estigui a l’alçada de cadascun dels projectes. En aquesta línia, ja s’estan incorporant directives europees en els procediments de licitació pública.

MICAELA DOS RAMOS – Directora general del Royal Netherlands Society of Engineers KIVI

FRANCESC GONZÁLEZ – Director general de l’AQPE – Agency for Qualification of Professional Engineers