Guia bàsica del candidat

  • Autor
  • 06.10.2015Data
  • Proceso de certificaciónCategoria

A la guia bàsica del candidat podeu consultar l’extens document que conté tot el que fa falta saber sobre el certificat, els seus àmbits, la sol·licitud per obtenir-lo i el procediment per atorgar-lo, així com la seva revisió.


Projectes relacionades