Beneficis

 • Autor
 • 06.10.2015Data
 • Certificado PEQCategoria

–          Enginyers

 • Certificació de l’experiència professional, realitzada per un tercer independent.
 • Valor afegit per treballar en un entorn internacional.

–          Empreses

 • Informació sobre les competències dels diferents professionals de l’enginyeria, títols actuals o nous (Bolonya).
 • Valor afegit per dur a terme treballs a nivell nacional o internacional, amb un equip de professionals certificat per una entitat de prestigi.

–          Societat

 • Útil  pels clients de l’enginyer, per l’Administració i per la soceitat.
 • Assegurança de responsabilitat civil professional.
 • Accés a la funció pública.
 • Accés a concursos públics.
 • Informació sobre l’habilitació professional.
 • Informació de les competències professionals de títols universitaris poc coneguts o poc explícits.
 • Informa amb rigor, precisió i equanimitat, sobre quin és el camp competencial dels diferents professionals de l’enginyeria, títols actuals o nous (Bolonya). En particular, dóna valor a l’experiència en la solvència professional.

Projectes relacionades