Àmbit i Nivells de Certificació

 • Autor
 • 06.10.2015Data
 • Certificado PEQCategoria

Àmbits

–          Camps generals de coneixement de la pràctica professional de l’enginyeria.

–          Inicialment, consta de 54 àmbits (exemples: Energia, Gestió, Hidràulica, Instal·lacions, Medi Ambient, etc.). Consulta la relació d’àmbits (Link a PDF).

Professionals de l’Enginyeria

Subàmbits

–          Corresponen amb l’especificitat de la pràctica professional de l’enginyer.

–          Poden tenir caràcter tecnològic, científic, de gestió o funcional.

–          La relació de subàmbits pot ser il·limitada.

–          Un mateix subàmbit pot ser inclòs dins de diferents àmbits.

Nivells de Certificació

–          La designació del nivell de certificació és:

Categoria per Experiència + Nivell Numèric

(exemple: Professional Nivell 4, Senior Nivell 5, Member Nivell 3…)

–          Categoria per Experiència. 5 categories de certificació, segons els anys d’experiència professional significativa acreditats (davant Tribunal):

 • Member: < 5 anys
 • Professional: > 5 anys
 • Senior: > 10 anys
 • Senior-Fellow: > 15 anys
 • Life-Fellow: Nivel 9 (honorífic)

–          Nivell Numèric: 9 nivells numèrics de certificació (nivell 9 és honorífic). El nivell numèric de certificació es determina a partir de 3 conceptes:

 1. Formació universitària (1, 2 ó 3 en funció del títol universitari).
 2. Experiència professional significativa: 5 nivells suplementaris per experiència professional acreditada i competències professionals (davant Tribunal).
 3. Formació continuada: 1 nivell per formació continuada de 60 ECTS o 750 h. 

“Taula resum de Nivells de Certificació —- A REVISAR —–”

NIVELL

TIT./EXP.

CATEGORIA

1

Enginyer Tècnic

Member

2

Grau en Enginyeria

3

Enginyer o Màster

4

Experiència 5-10 anys

Professional

5

Experiència 10-15 anys

Senior

6

Experiència > 15 anys

Senior-Fellow

7

Experiència > 15 anys i treballs rellevants

8

Formació post-universitària
(mínim 5 anys experiència)

9

Hors Class
“(Formació continuada)”

Life Fellow

 


Projectes relacionades