Informació de Contacte

Seu Central

AQPE – Agency for Qualification of Professional Engineers
c/ Els Vergós, 16
08017 Barcelona
93 295 78 10
secretaria@aqpe.org

Delegacions

Contacti’ns