El patronat la Fundació Privada Catalana Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE), està format per deu patrons, dos patrons per a cada una de les cinc entitats fundadores: el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya,  el Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports – Catalunya, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya.

Els membres del patronat són:

  • Sr. Josep Ma Rofes Sans, Degà-President Col·legi Oficial – Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.
  • Sr. Ignasi Grau Roca, Vicedegà – Vicepresident Col·legi Oficial – Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.
  • Sr. Josep Oriol Carreras, Degà Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports – Catalunya.
  • Sra. Carme Deulofeu Palomas, Vocal Junta Rectora Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports – Catalunya.
  • Sr. Joan Vallvé Ribera, Degà Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
  • Sr. Joan Torres Carol, President Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.
  • Sr. Domingo Olmos Trigo, Degà Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.
  • Sr. Miquel Boix Planes, Vicedegà Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.
  • Sr. Joan Solé Viñas, Degà-President Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya – Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació.
  • Sr. Jordi Berenguer Sau, Vicedegà – Vicepresident de Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya – Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació.

La finalitat de la Fundació AQPE és la qualitat de l’enginyeria, promovent, projectant i vetllant per l’excel·lència en l’exercici i bones pràctiques dels seus professionals, a través de la qualificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional contrastada en les diferents especialitats, fomentant l’avaluació voluntària i freqüent, la promoció entre els professionals de la qualitat, la sostenibilitat ambiental i les millors pràctiques, col·laborant amb empreses i administracions, i l’estudi i la participació activa en sistemes nacionals i internacionals d’avaluació i qualificació dels professionals i la promoció de la convergència internacional d’aquests sistemes en el marc europeu i mundial.