LES SEVES FUNCIONS SÓN :

  • Qualifica el nivell de Competències Professionals d’un enginyer sol · licitant, en un àmbit concret ia partir de la proposta d’avaluació formulada prèviament pel col·legi professional corresponent
  • Emet les certificacions corresponents a la qualificació obtinguda per l’enginyer
  • Resol els conflictes que es plantegin en les avaluacions
  • Vetlla per l’homogeneïtat i el rigor en l’aplicació del sistema d’avaluació entre les diferents entitats que les realitzin
  • Segueix els criteris i procediments de la ISO 17024 de certificació de persones
  • El Patronat de la Fundació determina el nombre de membres i la seva composició
  • No poden ser membres del Comitè: les persones físiques que siguin patrons, o membres dels òrgans de govern de les entitats respectives, ni tampoc els seus directors executius
  • Es reuneix mensualment

Miembros del Comité:

team member
Lluís M. Bonet Saris

Enginyer Agrònom, especialitzat en Economia Agrària, des de 1972 per l'escola ETS d'Enginyers Agrònoms - Universitat Politècnica de València

team member
Josep Maria Vilà Solanes

Doctor Enginyer Industrial (UPC) i Enginyer en Informàtica (UPM). Ha desenvolupat la seva carrera professional com a director general a INDRA

team member
Miquel Ramírez

Enginyer de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya, en la primera promoció de l'escola de Barcelona.

team member
Joaquim M. Fenollosa Domènech

Enginyer de Camins, Canals i Ports, especialitzat en transports, ports i urbanisme, MBA per ESADE i PADE per IESE.

team member
Josep Miquel Aced Villacampa

Enginyer Industrial per la ETSEIB-UPC i actualment és president i director general del Grup Aced Enginyeria.