LES SEVES FUNCIONS SÓN:

Per garantir la imparcialitat en el procés de certificació, es crea el Comitè de l’Esquema que està constituït per persones representatives de les parts interessades en el procés de certificació, per garantir l’equilibri d’interessos.

A l’AQPE estem convençuts que la implicació de les parts interessades en el nostre procés de certificació és imprescindible per salvaguardar la transparència, la independència i imparcialitat en la presa de decisions que afecten a l’emissió del certificat. Per aquest motiu hem creat el Comitè d’Esquema de Certificació en Enginyeria. El Comitè d’Esquema és un òrgan promogut per AQPE, en el qual estan representades les parts afectades pel procés de certificació d’Enginyers Professionals: empreses/clients, administració, i professionals de l’enginyeria.

 

Membres del Comitè:

team member
Xavier Clotet

Enginyer de Telecomunicació, vocal de la Junta de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i membre del Comitè Directiu de AQPE

team member
Joaquim Llagostera

Enginyer de Camins, Canals i Ports, secretari del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (Demarcació Catalunya) i membre del Comitè Directiu d’AQPE

team member
Joaquim Llansó

President de la Cambra Oficial Contractistes d’Obres de Catalunya, CCOC

team member
Carles Salvadó

Director de Serveis de Telecomunicacions, Generalitat de Catalunya

team member
Miquel Subirachs

President de la Comissió Administracions Públiques del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

team member
 Josep Túnica

President d’ASINCA, Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya