Es tracta d’un document on hi consten les dades d’identificació del professional qualificat així amb el nivell obtingut en l’àmbit competencial després d’aplicar el procediment d’avaluació pel col·legi professional i el Comitè de Qualificació Professional.

PERQUÈ CAL UN MODEL DE QUALIFICACIÓ DE PROFESSIONALS?

1. Per aportar claredat a la societat i, especialment, a les empreses i a les administracions públiques

Sobre el nivell competencial de la infinitat de títols d’enginyeria que han sorgit i sorgeixen arran del procés de Bolonya. La funció de l’Agència de Qualificació professional de l’Enginyeria difereix de la funció que pot fer la universitat: la universitat acredita els títols universitaris, la formació, però l’Agència acredita les competències professionals. El model permet informar al mercat (les empreses) i a la societat amb rigor, precisió i equanimitat del camp competencial dels diferents professionals de l’enginyeria, títols actuals o nous (Bolonya). Aporta informació sobre l’experiència i la solvència d’un professional concret i permet prendre decisions sobre la idoneïtat de la seva intervenció en el projecte o la seva execució.

2. Reconeixement internacional

El món i les activitats dels nostres professionals són cada vegada més globals i la correspondència de títols i professionals és imprescindible per al desenvolupament professional dels nostres enginyers. És per aquest motiu que comptem amb el suport i estem treballant amb les principals institucions d’enginyeria a tot el món. Especialment estem treballant la correspondència de professionals amb el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, Canadà i Estats Units i altres països europeus que segueixen el model anglosaxó.

3. Per acreditar la competència del professional de l’enginyeria

Amb aquest certificat el professional de l’enginyeria podrà demostrar als seus clients o a l’empresa que l’ocupa el nivell de capacitació professional. A nivell internacional en els països on es qualifiquen els professionals el mercat reconeix aquestes acreditacions repercutint de manera directa en la retribució dels enginyers.

4. Un projecte comú

Perquè sigui un model reconegut per tota la societat hem articulat aquesta iniciativa conjuntament des dels principals col·lectius d’enginyeria que hi ha a Catalunya. Això ens permet que el model neixi tenint en compte un codi deontològic comú per a tota l’enginyeria.