Les tarifes vigents (preu base, sense IVA) per a la certificació d’Professional Engineer són les següents:

Concepte TarifaTarifa especial
Sol·licitud de Certificació PE
(inclou Quota Anual del 1r any)
400 €200 €
Quota Anual160 €80 €
Renovació (cada 4 anys, i inclou Quota Anual de l’any corresponent a la Renovació)250 €125 €
Emissió de 2ns ­Certificats40 €20 €
Traducció del Certificat
(Llengües cooficials, anglès…)
70 €35 €

* Els col·legiats / associats a alguna entitat integrada en AQPE poden sol·licitar la tarifa especial