AQPE té com a objectiu principal satisfer els requeriments de Ia societat oferint els serveis de certificació de professionals ajustats a les bones pràctiques professionals, mantenint equitat i confidencialitat en les seves activitats, amb el suport de professionals, empreses de el sector i entitats oficials i privades.

AQPE assumeix el compromís d’assolir aquests objectius actuant de forma ètica i ajustada a el marc legal i reglamentari vigent, en total conformitat amb els principis de desenvolupament sostenible.

El sistema de gestió de AQPE, dins el marc dels conceptes de la Qualitat, el coneixement, materialització, manteniment i millora contínua és obligatori per a tots els integrants de l’organització, constitueix una eina fonamental per a l’assoliment i fiabilitat dels serveis que ofereix i per a la satisfacció dels professionals de l’enginyeria.

El Alta Direcció assumeix el compromís de mantenir Ia imparcialitat i de fer complir aquesta política assignant els recursos necessaris perquè la AQPE instrumenti, compleixi, mantingui i millori Ia eficàcia d’aquest sistema de gestió, materialitzant els valors fonamentals establerts en la seva creació.

Barcelona, ​​a 1 de setembre de 2015