El Comitè de Qualificació Professional és l’òrgan de l’Agència encarregat de sancionar les qualificacions de competències dels enginyers sol·licitants i emetre els certificats corresponents.

Està constituït per professionals de reconegut prestigi en un nombre limitat però suficient per cobrir l’espectre d’actuació professional dels enginyers. Eventualment podrà convidar o incorporar altres membres d’àmbits específics.

Les seves funcions són:

  • Qualifica el nivell de Competències Professionals d’un enginyer sol · licitant, en un àmbit concret ia partir de la proposta d’avaluació formulada prèviament pel col·legi professional corresponent.
  • Emet les certificacions corresponents a la qualificació obtinguda per l’enginyer.
  • Resol els conflictes que es plantegin en les avaluacions.
  • Vetlla per l’homogeneïtat i el rigor en l’aplicació del sistema d’avaluació entre les diferents entitats que les realitzin.
  • Segueix els criteris i procediments de la ISO 17024 de certificació de persones.
  • El Patronat de la Fundació determina el nombre de membres i la seva composició.
  • No poden ser membres del Comitè: les persones físiques que siguin patrons, o membres dels òrgans de govern de les entitats respectives, ni tampoc els seus directors executius.
  • Es reuneix mensualment.

Membres del Comitè

Josep Miquel Aced Villacampa
Josep Miquel Aced Villacampa
Director del grup ACED Enginyeria, fundat al 1987, especialitzat en projected d'enginyeria, arquitectura i interiorisme.
Honorary Fellow de l'AQPE.
Joaquim M. Fenollosa Domènech
Joaquim M. Fenollosa Domènech
Enginyer de Camins, Canals i Ports, especialitzat en transports, ports i urbanisme, MBA per ESADE i PADE per IESE.
Honorary Fellow de l'AQPE.
Miquel Ramírez
Miquel Ramírez
Enginyer de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Soci fundador de Light Eyes des del 2015.
Honorary Fellow de l'APQE.
Josep Maria Vilà Solanes
Josep Maria Vilà Solanes
Doctor Enginyer Industrial (UPC) i Enginyer en Informàtica (UPM). Ha desenvolupat la seva carrera professional com a director general a INDRA.
Honorary Fellow de AQPE.
Lluís M. Bonet Saris
Lluís M. Bonet Saris
Enginyer Agrònom, especialitzat en Economia Agrària, des de 1972 per l'escola ETS d'Enginyers Agrònoms - Universitat Politècnica de València.
Professor de l'Escola Politècnica de la UdG durant 21 anys.
Honorary Fellow de AQPE.