El Comitè d’Esquema és un òrgan promogut per AQPE, en el qual estan representades les parts afectades pel procés de certificació d’Enginyers Professionals: empreses/clients, administració, i professionals de l’enginyeria.

Les seves funcions són:

Per garantir la imparcialitat en el procés de certificació, es crea el Comitè de l’Esquema que està constituït per persones representatives de les parts interessades en el procés de certificació, per garantir l’equilibri d’interessos.

A l’AQPE estem convençuts que la implicació de les parts interessades en el nostre procés de certificació és imprescindible per salvaguardar la transparència, la independència i imparcialitat en la presa de decisions que afecten a l’emissió del certificat. Per aquest motiu hem creat el Comitè d’Esquema de Certificació en Enginyeria. El Comitè d’Esquema és un òrgan promogut per AQPE, en el qual estan representades les parts afectades pel procés de certificació d’Enginyers Professionals: empreses/clients, administració, i professionals de l’enginyeria.

L’esquema de certificació és revisat i aprovat per totes les parts representades en el Comitè d’Esquema.

Membres del Comitè

Xavier Clotet
Xavier Clotet
Enginyer de Telecomunicació, vocal de la Junta de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i membre del Comitè Directiu de AQPE.
Joaquim Llagostera
Joaquim Llagostera
Enginyer de Camins, Canals i Ports, secretari del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (Demarcació Catalunya) i membre del Comitè Directiu d’AQPE.
Joaquim Llansó
Joaquim Llansó
President de la Cambra Oficial Contractistes d’Obres de Catalunya, CCOC.
Carles Salvadó
Carles Salvadó
Director de Serveis de Telecomunicacions, Generalitat de Catalunya.
Miquel Subirachs
Miquel Subirachs
Doctor enginyer industrial. President de la Comissió Administracions Públiques del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
 Josep Túnica
Josep Túnica
Director General de JG Ingenieros i ex-president d’ASINCA, Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya.