ENGINYERS

Certificació de l’experiència professional, realitzada per un tercer independent. Valor afegit per treballar en un entorn internacional.

EMPRESES

Informació sobre les competències dels diferents professionals de l’enginyeria, títols actuals o nous (Bolonya). Valor afegit per dur a terme treballs a nivell nacional o internacional, amb un equip de professionals certificat per una entitat de prestigi.

SOCIETAT

Útil pels clients de l’enginyer, per l’Administració i per la soceitat:

  • Assegurança de responsabilitat civil professional
  • Accés a la funció pública
  • Accés a concursos públics
  • Informació sobre l’habilitació professional
  • Informació de les competències professionals de títols universitaris poc coneguts o poc explícits
  • Informa amb rigor, precisió i equanimitat, sobre quin és el camp competencial dels diferents professionals de l’enginyeria, títols actuals o nous (Bolonya). En particular, dóna valor a l’experiència en la solvència professional

Documentació: