La necessitat d’acreditar l’aptitud d’un professional en un àmbit determinat ha portat a moltes empreses a valorar la certificació de persones. Països com Estats Units, Regne Unit, França o Alemanya l’han desenvolupat àmpliament a través de la norma internacional ISO 17024.

En el món empresarial, tothom coneix la ISO 9001, la norma internacional que determina els elements de gestió de la qualitat amb què una empresa ha de comptar per tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis. De fet, ISO 9001 és amb diferència el marc de qualitat més sòlid del món, utilitzada actualment per més de 750.000 organitzacions de 161 països. Tot i que és una certificació voluntària, moltes empreses l’han adoptat per poder continuar sent competitives en el mercat.

Així, és freqüent que les empreses comptin amb una certificació dels seus sistemes de gestió o dels seus productes i serveis. Ara bé, quan parlem de certificació de “persones” ens sona una mica més estrany.  En algunes activitats professionals es pot plantejar la qüestió de reconèixer l’aptitud d’un professional en un determinat àmbit. Així, la certificació de persones es basa en la demostració d’una combinació de coneixements i experiència, que garanteix la qualificació i capacitat del professional que realitza una determinada activitat. Aquesta certificació va més enllà del pur reconeixement formal de coneixements, habilitats o aptituds que té una persona, i està molt orientada a avaluar l’aptitud per a aplicar-los en l’exercici professional.

En els últims anys, la certificació de persones s’està desenvolupant àmpliament en països com Estats Units, Regne Unit, França o Alemanya. En aquests països, compten amb esquemes de certificació de persones acreditats en diferents activitats professionals lligades al desenvolupament de projectes d’accessibilitat d’edificis, l’eficiència energètica, l’enginyeria ferroviària, enginyeria fotovoltaica, seguretat de la informació, seguretat alimentària, etc.

La norma ISO 17024 és la norma de referència internacional que determina els requisits dels organismes que realitzen la certificació de persones. Al nostre país, ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) és l’únic organisme competent per “acreditar”, és a dir, reconèixer la competència d’un organisme de certificació de persones (Cal indicar que a Espanya, només hi ha 10 entitats acreditades per ENAC en aquesta activitat)

AQPE aporta al nostre país un sistema de certificació de professionals de l’enginyeria basat en el model anglosaxó i en la ISO 17024 de certificació de persones. El certificat PEQ, Professional Engineer by AQPE, és un model de certificació per competències professionals dels enginyers, basat en estàndards internacionals (principalment el UK SPEC de l’Engineering Council, del Regne Unit) i és conforme amb la norma internacional ISO 17024 de certificació de persones, aportant un reconeixement internacional a través del sistema d’avaluació de conformitat establert.

Per finalitzar, us volem informar que, amb la intenció d’esdevenir el primer Organisme de Certificació d’Enginyers, acreditat per ENAC, el passat 27 de maig AQPE ha fet entrada a ENAC de la Sol·licitud d’Acreditació com a Organisme de Certificació de Persones (Expedient ENAC C-PE/023).

Toni Molina – Secretari General AQPE

Article publicat a la revista informàTICs del febrer del 2015