La certificació professional, com la que emet l’AQPE, es cada cop mes reconeguda a nivell nacional i internacional, i és una manera de guanyar visibilitat i de demostrar l’excel·lència professional acreditada per un tercer. Per a les empreses que volen contractar un enginyer i necessiten estar segures de que apart de coneixements i experiències, té les competències professionals necessàries. Per a l’Administració que ja s’està interessant en la certificació com un element a considerar en la valoració de les propostes de les empreses que presenten els seus projectes i equips tècnics en els processos de licitació pública. Y per a la societat en general, en qualsevol àmbit en que l’enginyer participi, perquè la certificació garanteix també una actuació ètica i respectuosa amb la seguretat de les persones i el medi ambient.

Així ho han reconegut ja algunes asseguradores com LLOYDS, que, de moment per als professionals assegurats a través de la Mutua d’Enginyers, però de ben segur el model s’estendrà a tota la resta durant el 2017, ja reconeix aquesta excel·lència, aplicant una bonificació del 30% en les pòlisses d’ampliació de responsabilitat civil professional per als enginyers certificats per l’AQPE.