Conclusions del I Fòrum de l’Enginyeria

L’Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE) és una fundació que té com a principal finalitat la qualificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats (àmbits d’actuació), segons procediments de certificació objectius i estandarditzats. Altra finalitat principal és la promoció de la convergència internacional, principalment europea, […]