MEMBRES DEL PATRONAT:

 • Sr. Oriol Altisench, Degà Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports – Catalunya,
 • Sr. Alfredo Arias Berenguer, Degà Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials Superiors de Balears,
 • Sra. Sílvia Burés Pastor, Degana-Presidenta Col·legi Oficial – Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya,
 • Sr. Josep Canós, Degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya,
 • Sr. Xavier Clotet Juan, Vicepresident 1r  Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació,
 • Sr. Josep Maria Dilmé Ferrer, Vicedegà – Vicepresident Col·legi Oficial – Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya,
 • Sr. Jordi Fabrellas Payret, Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona,
 • Sr. Xavier Font Mach, Degà Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya,
 • Sr. Màrius Albert Gómez Cazorla, Vicedegà Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya,
 • Sr. Pedro Linares Díaz, President Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació,
 • Sr. Ramon Lluís Lletjós Castells, President President del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya,
 • Sr. Eduard Martin Lineros, Degà Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya,
 • Sr. Jordi Renom Sotorra, President Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya,
 • Sr. Juan Antonio Santamera Sánchez, Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
 • Sr. Benjamin Suárez Arroyo, vocal de la Junta Rectora del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports – Catalunya
 • Sr. Fernando Suárez Lorenzo, Presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia