La certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats (àmbits d’actuació), segons procediments de certificació objectius i estandarditzats.

La promoció de la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de qualificació utilitzats i de reconeixement mutu.

AQPE ofereix als professionals de l’enginyeria un certificat professional amb un sistema inspirat en el model anglosaxó (on diferencien el títol acadèmic del títol professional) i en conformitat amb l’ISO 17024 de certificació de persones.

Es tracta d’un sistema de certificació complex degut al seu rigor. L’avaluació dels mèrits es fa davant d’un tribunal conformat a mida en funció de l’àmbit professional que es desitgi certificar, que també facilitarà la mobilitat internacional dels professionals de l’enginyeria.

Un model amb el mateix nivell d’exigència i rigor que l’utilitzat per altres entitats reconegudes internacionalment, que certifica competències i aptituds demostrades per aplicar coneixements.

Els procediments utilitats són el resultat de l’estudi i comparació de diferents models internacional de qualificació per, finalment, basar-se en els més consolidats i acceptats, especialment, el model anglosaxó.

Elaboració segons l’ISO 17024 de certificació de persones: Procediments, Formularis, Instruccions, Taules de referència i documentació general.