Fundació Privada Agency for Qualification of Professional Engineers

L’AQPE és una fundació que té per objectius:

  • La certificació dels professionals de l'enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats (àmbits d’actuació), segons procediments de certificació objectius i estandarditzats.
  • La promoció de la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de qualificació utilitzats i del seu reconeixement mutu.

L’AQPE ofereix als professionals de l’enginyeria un certificat professional amb un sistema inspirat en el model anglosaxó (on diferencien el títol acadèmic del títol professional) i conforme a l’ISO 17024 de certificació de persones.

Es tracta d’un sistema de certificació complex degut al seu rigor. L’avaluació dels mèrits es fa davant d’un tribunal constituït a mida en funció de l’àmbit professional que es desitgi certificar, que també facilitarà la mobilitat internacional dels professionals de l’enginyeria.

Un model amb el mateix nivell d’exigència i rigor que l’utilitzat per altres entitats reconegudes internacionalment, que certifica competències i aptituds demostrades per aplicar coneixements.

Qué es la AQPE (PDF)