La Asociación de Ingenieros Geólogos de la Comunidad de Madrid (AIGCM) , ha arribat a un principi d’acord amb l’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) per accedir a l’esquema de certificació professional d’enginyers PEQ en condicions avantatjoses.

La Asociación de Ingenieros Geólogos de la Comunidad de Madrid (AIGCM), representada pel seu president, el Sr. David Recio , i per a Sr. Marc Cabrera, vicepresident de l’Associació d’Enginyers Geòlegs de Catalunya (AIGC), van rebre el passat 3 de juny una delegació de la AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) formada pel seu president, el Sr. Jordi Guix , i el seu director general, Sr. Antoni Molina .

AQPE, és una fundació privada que té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional així com la promoció de la convergència internacional dels sistemes de qualificació utilitzats i del seu reconeixement mutu.

El segell PEQ s’està convertint ja en una distinció d’àmplia difusió nacional i internacional; de fet, AQPE treballa per afavorir acords amb altres agències i organitzacions professionals d’Enginyeria de gran prestigi internacional (ICE-UK-; VDI-Alemanya-; OIQ-Canadà-, etc.) per tal de permetre, en un futur proper, un ràpida equiparació d’aquest esquema de certificació professional tan necessari en els països més avançats del món i que com tots sabeu, sobretot els que treballeu fora, és imprescindible per a accedir a posicions de responsabilitat i fins i tot per a l’exercici bàsic com a enginyer fora d’Espanya.

Per això, des d’AIGCM i des d’AQPE ens congratulem d’aquest acord, al nostre parer fonamental per millorar la competitivitat dels Enginyers Geòlegs en ​​el mercat, i per continuar amb l’estratègia de professionalització de l’Associació i de l’Agència. Podeu consultar tota la informació relativa a la certificació PEQ al web de la AQPE.

AIGCM (Associació d’Enginyers Geòlegs de la Comunitat de Madrid) neix com a resultat de l’esperit associatiu d’un grup d’estudiants de la primera promoció d’Enginyers Geòlegs de Madrid, l’any 2005, i té com a principals objectius el servir de mitjà d’expressió de les aspiracions, les peticions i les propostes dels Enginyers Geòlegs i, així mateix, promoure, coordinar i defensar els seus drets i interessos; promocionar i difondre la figura de l’enginyer geòleg, especialment pel que fa a la seva formació acadèmica, camps d’actuació i atribucions professionals; la representació exclusiva de la professió d’enginyer geòleg i la defensa dels interessos professionals dels Associats; i servir a la societat en general, especialment en aquells camps on l’Enginyeria Geològica pugui ser d’especial ajuda.

AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) és una Fundació Privada que té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats, classificats en àmbits d’actuació, segons procediments de certificació objectius i estandarditzats, així com la promoció de la convergència internacional, principalment europea, els sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.