Beneficis

  • Autor
  • 06.10.2015Data
  • Certificado PEQCategoria

–          Enginyers

  • Certificació de l’experiència professional, realitzada per un tercer independent.
  • Valor afegit per treballar en un entorn internacional.

–          Empreses

  • Informació sobre les competències dels diferents professionals de l’enginyeria, títols actuals o nous (Bolonya).
  • Valor afegit per dur a terme treballs a nivell nacional o internacional, amb un equip de professionals certificat per una entitat de prestigi.

–          Societat

  • Útil  pels clients de l’enginyer, per l’Administració i per la soceitat.
  • Assegurança de responsabilitat civil professional.
  • Accés a la funció pública.
  • Accés a concursos públics.
  • Informació sobre l’habilitació professional.
  • Informació de les competències professionals de títols universitaris poc coneguts o poc explícits.
  • Informa amb rigor, precisió i equanimitat, sobre quin és el camp competencial dels diferents professionals de l’enginyeria, títols actuals o nous (Bolonya). En particular, dóna valor a l’experiència en la solvència professional.

Projectes relacionades